Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hitler, akit szerettünk, és miért?

2018.04.20

 

 

Kitartás.hu kommentár: A szerkesztőség hungaristaként nem tekinthet 100%-ban kritika nélkül Adolf Hitler politikájára, de nem árt az általános démonizálással szemben felismerni és hirdetni, milyen nagy érdemei is voltak a német nemzetiszocialista rendszernek.


 

Egy nemzet vallomása
Az élők és holtak millióinak erejét
Egyetlen akarat egyesítette.
Sok millió buzgó lélek erejét

Egyetlen hit fűzte össze.
A kinyújtott kezek örvendező tömegéből
Egyetlen kézben a forró üdvözlés:
A kemény öklök végtelen sorának

Merész követelése egyetlen ökölben;
Egy nap minden bátor szívének
Vihara és fénye egyetlen szívben.
A zengő hangok mennydörgő erejével
Az ő hangja hangzik az egész világon.

Hallgatni fogja a világ...

Gerhard Schumann

Az írott történelem során, az emberek körében sohasem volt egy vezérnek nagyobb hatalma, olyan népszerűsége, hírneve, mint Adolf Hitlernek; senki sem volt olyan közel a követőihez, egész népéhez, mint ő. Ez csupán szeretetkapcsolatnak nevezhető.

Mi más, mint a szeretet magyarázhatja meg azt, hogy a német nép örömmel fogadta ezt az egyszerű származású, de teljesen odaadó megmentőjét a keleti határvidékről? Mi más, mint a szeretet magyarázhatja meg azt, hogy a Nagy-Németország népe hű maradt hozzá a rossz időben éppen úgy, mint a sikerek idején, jóban-rosszban egyaránt? Mi más, mint a szeretet magyarázhatja meg azt a tényt, hogy azok, akik emlékeznek rá, még mindig szeretik őt?

Szerettük őt, mert a legjobbat képviselte, ami bennünk volt, és mint Vezérünk, a legjobbat követelte meg tőlünk. Hitlernek sohasem volt Németországa. Németországnak mindig lesz Hitlere, az az ember, akit a népe szeretett.

Ezért szerettük őt...

Szerettük őt, mert kimondta a lelkünk ki nem mondott gondolatait oly módon, hogy mindenki megérthette. Nem "egyszerűsítette le túlzottan" a problémáinkat. Megvilágította azokat. Nem szédített minket olcsó megoldásokkal és könnyű csodaszerekkel, mert ilyenek nem léteztek.

Ő nem "garantált" számunkra egy jobb világot. Ő azt kérte, hogy HARCOLJUNK érte. És mi tényleg harcoltunk, mert mi, akik hallottuk őt, tudtuk, hogy igaza van.

Szerettük őt, mert tisztességes volt. Nem propagálta a demokrácia feltételezett erényeit, És azt követően nem korrumpálta az eljárást megvásárolt szavazatokkal.

Szerettük őt, nem azért, mert "nagy diktátor" volt. hanem azért, mert nagy tanító volt, élő példája a rendnek, amelyet hirdetett. Rend nélkül semmi sem létezhet. Mi, akik szenvedtünk, nagyon jól megtanultuk ezt a leckét! De amikor nincs alapja a tanításnak, nincs faji minta, nincs átöröklés, a rendről szóló lecke nem tanulható meg: nem számít, milyen kiváló a tanár. Ő megtanította nekünk a fajnak ezt a rendkívül fontos igazságát.

Hitler sugalmazása felszította faji képességeinket az alkotásra és a kreativitásra. A maga rendjét nem kényszerítette ránk. Az belülről fakadt.

Szerettük Hitlert, mert ő fehér ember volt. Gyakorolta a mi fehér erényeinket, az egyenességet, a tisztességet, és cselekedetei egybevágtak szavaival. Ha valami szennyes volt arról mint szennyes dologról egészségügyi alapossággal rendelkezett. Nem őrizte kegyelettel a beteg lelkek kóros kinövéseit. Nem szégyellte elégetni a szégyenteljes ellenséges propagandát, amelynek a mi lelki összeroppantásunk volt a célja.

Nem olyan volt, mint faji ellenségünk és demokratikus strómanjaik, akik sajtószabadságot hirdettek és elnyomást gyakoroltak.

Szerettük őt, mert büntetési rendszerünk költséges tétlenségét produktív munkával és jóvátétellel párosuló büntetéssel helyettesítette. Még a megátalkodott bűnözők is hasznos szerepeket töltöttek be a mi társadalmunkban, olyan szerepeket, amelyekre még ők is büszkeséggel tekinthettek. Nemcsak minket mentett meg tőlük, hanem őket is megmentette számunkra.

Szerettük őt, mert megvédett minket a vallási sarlatánoktól - a pénzért prédikálóktól, akik Isten prófétáinak adták ki magukat, azért, hogy az egyszerű hívők bizalmán élősködhessenek.

Szerettük őt, mert megvédett minket faji ellenségünk züllöttséget terjesztő hadjáratával szemben. Ő tudta, hogy a szexuális elferdülés méreg, és elég ahhoz, hogy bármely fajt meggyilkoljon.

Hálásak voltunk neki, hogy betiltotta a sok mocskos zsidó sajtótermék terjesztését, amelyek mindenfajta szexuális devianciát támogattak (az abortuszt is beleértve) a "sajtószabadság" nevében.

Szerettük őt, mert eltávolította az idegen urainkat, és visszahelyezte őket övéik közé.

Szerettük őt, mert megszabadított minket azoktól, akiket megrontott az arany, és tehetséges, megvesztegethetetlen emberekkel helyettesítette őket.

Szerettük, mert nem olyan emberekkel vette körül magát, akik hiú privilégiumokat hajhásztak, hanem olyanokkal, akik a nekünk való szolgálat privilégiumát kerestek. A nekünk segítésnek semmilyen módja sem volt túlságosan alacsony a mi "nagyszerű és hatalmas" vezetőnk számára.

Készségesen együttműködtünk velük, mivel szerettük a vezetőinket, csaknem annyira, mint a Vezérünket.

Szerettük őt, mert úgy intézte, hogy a rendőrségünk értünk dolgozzanak, ne ellenünk. Fiataljaink megtanulták, hogy a rendőrségünk nem ellenünk van, hanem szükséges segítséget jelent egy egészséges társadalom megerősítésében.

Biztos, hogy minden segítség szükséges volt, hogy a tisztességes polgárokat megvédje az árulók, titkos társaságok és kisebbségi terrorcsoportok fondorkodásaitól. Támogattuk a rendőrségünket, mivel ők német rendőrök voltak, német kormányért dolgoztak. Így sokkal kevesebb rendőrre volt szükségünk "a közrend fenntartása érdekében", mint napjainkban, idegen uralom alatt.

Szerettük őt, mert ő szeretett minket és gyerekeinket. Annyira szerettük őt, hogy mi, a fiatalok és nem annyira fiatalok, elzarándokoltunk az otthonához az Alpokban, nem azért, hogy kegyeit kérjük, hanem csak azért, hogy vessünk rá egy pillantást és közel legyünk hozzá.

Szerettük őt, mert meghallgatott minket és egyszerűen élt. mert mi, akik hallottuk őt, tudtuk, hogy igaza van.

Szerettük őt, mert tisztességes volt. Nem propagálta a demokrácia feltételezett erényeit, És azt követően nem korrumpálta az eljárást megvásárolt szavazatokkal.

Szerettük őt, mert nem üldözte ellenségeinket, de eljárást indított ellenük, a kivételezés veszélye nélkül a törvény alapján - a mi törvényünk szerint.

Szerettük őt, mert megmentett minket az idegen betolakodóktól, akik fajunknak, a fehér fajnak kiirtását támogatták..

Szerettük őt, mert a szórakoztató médiában nem tűrte meg a fajkeveredés és faji öngyilkosság ferdeségét.

Szerettük őt, mert arra használta a szórakoztató médiát, hogy oktasson minket az életről és az igazi értékekről A témák oly módon álltak előttünk, hogy sohasem voltak unalmasak. A legjobb az volt, hogy azok a mi színdarabjaink és a mi filmjeink voltak a mi népünk által bemutatva.

Szerettük őt, mert megtanított minket a faji igazságra, és még a szkeptikusoknak is bebizonyította, hogy a fehér faj minden nagy kultúra és civilizáció alapítója, és a fajkeveredés a nagy romboló

Szerettük őt, mert semmit sem rejtett el előlünk. Bízott erőnkben, hogy képesek leszünk szembeszállni a legsötétebb kegyetlenkedésekkel is, amelyekre ellenségeink ragadtatják magukat - és le fogjuk győzni azokat bátran és határozottan.

basa-3k-15-394-1-adolf_hitler.jpgSzerettük őt, mert bátor tervei voltak, amelyek javára voltak az embernek és összhangban voltak a természettel.

Szerettük őt, mert ő építette számunkra a legjobb autóutakat a világon, amelyeket azóta is irigyelnek és utánozni akarnak a többi népek. Nemcsak autóutakat adott nekünk, hanem olcsó, praktikus autót is, hogy ezeken az utakon azzal közlekedjünk: a Volkswagent, a nép, autóját.

Szerettük őt, mert tisztes pénzt adott nekünk, és ezzel megóvta munkánkat, otthonainkat és iparunkat. Életünket nemcsak elviselhetővé, hanem gyümölcsözővé is tette.

Szerettük őt, mert az Úr tettéhez hasonlóan kiűzte a pénzváltókat az országunkból. Megtanította nekünk, hogy az igazi vagyon nem az aranyon és nem a hitelen alapul, hanem országunk és népünk termelőképességen. Tisztességes pénz csak tisztességes embereknél lehetséges. Semmilyen jogrendszer és az arany sem képes minket megvédeni a kormányzatban lévő bűnözőktől. A tisztességes embereket nem pótolja semmi sem.

Szerettük őt, mert a pénzelőállítást kiragadta a zsidók kezéből, amerikai elődjéhez, Ábrahám Lincolnhoz hasonlóan. Gazdasági életünket megújította, a békeidők jóléti színvonalára emelte. Nem a háborúra való felkészülés vetett véget a mi gazdasági válságunknak. Ahol a zsidók megtartották a pénz feletti hatalmukat, ott a gazdasági válság súlyosbodott. Ebben az időben Amerikában és Nagy Britanniában drasztikusan nőtt a munkanélküliség. Ahogy az angol katonai stratéga, Liddell Hart kitartóan hangoztatta: "az utolsó dolog, amit Hitler akart, az a háború volt". De végül bekövetkezett a háború, és éppen kellő időben a zsidó bankárok számára! A háborút Anglia üzente meg 1939-ben, de akkor részéről kevés harci cselekmény történt. Anglia zsidó feltételeket szabott a háború befejezésének: meg kell ölni Hitlert és vissza kell térni a nemzetközi aranyalaphoz. Németország választási lehetősége a biztos éhhalál, vagy harc közben lehetséges halál volt.

A zsidó bankárok teremtették meg a súlyos munkanélküliséget országunkban, éppen úgy, mint Angliában, Franciaországban, Amerikában és szerte a világon. Ezt a pénzkészlet csökkentésével érték el, amelyet a fajilag renegát kormányaink teljesen a kényükre-kedvükre bíztak. Mielőtt Hitler hatalomra került, 7 millió német volt teljesen és több mint 6 millió csupán részlegesen munkanélküli. Az 1929-1933 közötti négy sivár esztendőben az elkeseredés és kilátástalanság népünkből 250 000 ember öngyilkosságát okozta.

Szerettük őt, mert megszabadított minket a hazai szükségletek külföldi szállítóinak szeszélyei és hóbortjai borzalmas függésétől. Megtanította nekünk, hogy a politikai függetlenség csak a gazdasági függetlenséggel együtt lehetséges.

Szerettük őt, mert mély tisztelet élt benne a múltunk iránt. Egy nép, amelynek erősek a gyökerei, nem dönthető le a szeszélyek, divatok és ostoba újítások szélviharai által.

Szerettük őt, mert mélységesen lelki ember volt. aki nem engedte meg. hogy a zsidók összezavarják a keresztény tanításokat. A keresztény egyházak szerették őt. Az SS több mint 40 %-a katolikus volt. Szerettük őt, mert templomokat épített a számunkra. Keresztény templomokat.

Ellenségeink a kereszténység nevében lerombolták ezeket a templomokat, kérkedve később a bombatámadások "pontosságával". Ma rabbik tanítanak "keresztény" iskolákban. A zsidó talmud, az ő "szent könyvük" a nem-zsidókat a "föld állatainak" és "marháknak" nevezi. A zsidók nem változtak. Miért változtak meg a keresztények?

Szerettük őt, mert újra megerősítette az egészséges munka és egészséges táplálkozás bölcsességének jóságát.

Szerettük őt, mert bízott a népében. Nem tartotta szükségesnek korlátozni a fegyvertartást. Egyetlen igazi vezérnek sem kell félnie saját fajának fegyveres tagjaitól.

Szerettük őt, mert megtanított minket értékelni a szépséget azáltal, hogy a saját kezünkkel létrehozzuk azt. A tökéletesség és a kiválóság voltak a mi céljaink. miközben azon fáradoztunk, hogy úrrá legyünk a közegünkön, megtanultuk megfigyelni a természetet és alkalmazni a törvényeit. Így lettünk művészek és nemzetiszocialisták is, mivel a nemzetiszocializmus egyszerűen a természet törvényeinek alkalmazása a politikára.

Szerettük őt, mert arra bátorította a férfi és női nemet, hogy realizálják teljes potenciáljukat, nem mint egymással versengő, hanem mint egymást kiegészítő lények. A férfiak a nőknek lettek teremtve, és nők a férfiakért.

Minden egyes férfit és nőt arra képeztek ki amit a legjobban el tudott végezni. Ez nem azt jelentette, hogy a férfiak nem lehettek művészek vagy kreatívok, és azt sem jelentette, hogy a nők nem lehettek nagy pilóták, fényképészek. filmrendezők vagy atléták stb. Ez egyszerűen azt jelentette, hogy bármit cselekedtünk, a mi férfiaink férfiasak, és a mi asszonyaink nőiesek voltak, így a szexuális szerep összekeverésének sulykolását, amellyel az ellenségnek az volt a célja hogy a nemek szerepét a gyermeknevelésben elsorvassza, leküzdötte és meghiúsította.

Szerettük őt, mert sok erőfeszítést és gondoskodást áldozott azért, hogy a születendő gyermekek és a szüleik egészséges, kényelmes környezetben éljenek. A gondoskodást az egészséges fiatal szülőkkel kezdte, hangsúlyozva az egészséges étrend, életmód és az alkoholtól való mentesség szükségességét. A betegeket és a szellemileg fogyatékosokat elkedvetlenítette attól, hogy meg inkább ráerőltessék magukat a szorongatott helyzetben levő népességünkre: a genetikai fogyatékosok számára a sterilizációt ajánlotta. A német nép dönthette el, kinek legyen gyermeke - nem a zsidó bankárok.

Szerettük őt, mert megvédte a születendő gyermek jogait, és a fiatalokat az utódainkat megillető szeretettel és tisztelettel vette körül, amire a felelősségteljes felnőtt életre neveléssel tette méltókká őket.

Szerettük őt, mert összefogott minket, európaiakat. Vele együtt az erőnket annyira felismertük, és a faji küldetésünk fenséges jelentőségét annyira átéreztük, mint soha korábban. Valamennyiünket összefogott, még az amerikaiakat, oroszokat és a briteket is. Európa összes országaiból csatlakoztak a fehér emberek az ő soraiba, hogy megvédjék a fajunk szent horogkeresztes zászlóit. A fehér civilizáció pusztulását elhárítottuk, mert a végsőkig harcoltunk. Áldozatunk nem volt hiábavaló!

Szerettük őt, mert a legjobbat hozta elő a harcos férfiainkból. A hősök új nemzedékével ajándékozott meg minket. Hűséges volt a szövetségeseinkhez és a szavait tettekkel támasztotta alá.

Szerettük őt nagylelkűségéért, amely abban nyilvánult meg, hogy nem vette figyelembe az ellenséges izgága emberek szokásos propagandisztikus tűszúrásait.

Szerettük őt a lovagiasságáért, és azért a háborús viselkedéséért, amely arra irányult, hogy lehetőleg minél kevesebb fehér élet pusztuljon - akár a barátaink, akár az ellenségeink soraiból. Szerettük őt, mert tisztelte a hőseinket. Egy faj hősök nélkül halott vagy haldokló faj. A mi fehér hőseink bátrak, egyenesek, erősek és jóindulatúak. Faji ellenségünk "hősei" gyávák, fondorlatosak, gyengék és kegyetlenek.

Egy faj a hőseiről ismerhető meg, mivel a hősök azok akiket tisztelni lehet, és a hősök a követendő példák, így különbözünk a faji ellenségünktől, a zsidótól.

Szerettük őt, mivel az ő szellemi jelenléte megakadályozta, hogy a szenvedéseink és bánataink legyőzzenek minket.

Olyan rajongással szerettük őt mint egyetlen halandót sem, előtte és utána.

Az ő szelleme ott szárnyal a fehér ember európai otthona felett. Akárhol vagyunk, ő velünk van.

 Christof Friedrich (Ernst Zündel ) - Eric Tomson

(Fordította: Tudós-Takács János, Szittyakürt 2006. március-április)

(Kitartás.net)

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.