Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A XXI. századi hungarizmus alapjai

2018.10.02


A tartalom ugyanaz, a forma más. Amikor hungarizmusról beszélünk, akkor az egyetemes igazság magyar élettérben való megnyilvánulására gondolunk, amelynek alapelemei a nacionalizmus, szociális gondolat és a kereszténység. Szálasi jól kidolgozta és megfogalmazta azt az ideológiát amely lényegében a magyarságra lett szabva, és habár a hungarizmus tartalmán változtatni nem kell, nem szabad és nem is érdemes, figyelembe kell venni, hogy 2018-ban egészen más eszközökkel és módon kell a hungarizmust elterjeszteni a Kárpát-Duna Nagyhazában.

A hungarizmus definiálásánál sokan igen érdekes megfogalmazásokra képesek. A magukat hungaristáknak vallók tetemes része népszerű, de annál rosszabb irányvonalat képviselnek. Miszerint úgy alakítják a hungarizmust, ahogy nekik jól esik. Sokan a kereszténységet tartják tehernek, vagy kifejezetten ateistának vallják magukat, esetleg ősi természeti vallásokat követnek. Egyesek a szociális gondolatot nehezményezik, hisz az baloldali ideológia (legalábbis szerintük). Maguk a nemzetiek - de nem hungaristák - pedig a leggyakrabban azzal az érvel élnek, hogy jó dolog a hungarizmus, de már idejét múlt.

41352_3._nyilasok.jpgnyilascorvinkoz.jpg

A hungarizmus kritikájában egyvalamiben van némi igazság, hogy sokszor a hungarizmust idejétmúlt eszközökkel próbálják eljuttatni az emberekhez, és a Nyilaskeresztes Párt propagandáját felhasználva a hungarizmus azon üzeneteit próbálják erőltetni, ami ma már nem bír akkora mozgató erővel, mint akkoriban. 2018-ban egészen más típusú társadalom és más világkép uralkodik. Egy ilyen közegben, az 1939-es nyilas propaganda valószínűleg nem sok hatást gyakorol a modern ember számára.

Sok esetben inkább a megfogalmazás, a kommunikációs üzenet az, amely idejétmúlt, és nem az üzenet tartalma. Bő 40 év bolsevizmus után talán nem a munkás kifejezés a legcélravezetőbb. Sok esetben az „ortodox hungaristák" nem látják be, hogy a hungarizmus mivel időtálló, talán a tálaláson és a csapásvonalakon kéne változtatni, ami még önmagában nem a hungarizmus megreformálást jelenti.

Olyan társadalmi üzenetekkel, mint az igazságos adórendszer, igazságos szociális háló, munkahelyteremtés vagy a nemzeti kultúra és identitás védelme hatásosabb lehet 2018-ban a magyar emberek számára. Tartalmilag pedig ezek a gondolatok ugyanúgy megbújnak Szálasi műveiben is. A hungarizmus örökérvényűsége pontosabban abban rejlik, hogy mindegy milyen formában és milyen irányból közelítjük meg az igazságot, attól az még igazság marad. Mindegy, hogy a termelőt munkásnak vagy dolgozónak hívjuk, a társadalmi réteg problémái még attól nem változnak. Mindegy, hogy a mezőgazdaságra helyezzük a hangsúlyt vagy a termelés alapú gazdaságra, az erős, stabil gazdaság fogalma nem változik.

Maga a hungarizmus habár örökérvényű, a társadalom amelynek magáévá kell tennie ezt az ideológiát, azonban folyton változik. A jelenkori ember másképp gondolkodik, másképp reagál és másképp értelmez üzeneteket mint hajdanán. Az egyház is használja a jelenkori média adott lehetőségeket, hogy terjessze az igét, és a papok a közvetlen emberi kommunikáció során is a jelenkori ember nyelvén juttatja el a hívekhez vagy a hitetlenekhez Jézus üzeneteit. Attól, hogy közérthetően fogalmaznak meg egy üzenetet, és olyan kommunikációs csatornákon keresztül, amelyek az elmúlt 20 évben lettek népszerűek, még se a Szentírást, se a dogmákat nem kell átírni és a vallási rituálékat sem kell megváltoztatni.

kitartas.jpg11-0.jpg

A XXI. században a hungaristák akkor tudják az eszmét eljuttatni a tömeghez, ha élnek a média és propaganda eszközeivel, az üzeneteiket a mai ember nyelvén juttatják el hozzájuk és a hungarizmus azon elemeit emelik ki, amely a jelenkori Magyarország legégetőbb és legkritikusabb problémáira adnak megoldást. A hősidőkben Szálasi és a nyilasok is újítók voltak, és a kor emberének terjesztették a nézeteiket, a kor problémáira válaszolva. A mostani hungaristáknak is újítóknak kell lenniük, a kor emberével kell megértetni a hungarizmust, és a kor problémáira kell válaszokat adni.


Csengeri Áron - Kitartás.net